Ayurvéda – az élet tudománya

Az ayurvéda szó, szó szerinti fordítása „az élet tudománya”, ahol az ayur életet, a véda pedig a teljes, tökéletes tudást jelenti. Gyökerei több ezer évre nyúlnak vissza, első leírása az i. e. 6. századból származik. Az ayurvéda 3 alapkönyve a Caraka Samhita, a Sushruta Samhita és a Astanga Hridaya ugyancsak az i.e. hatodik századból származik.

Az ajurvedikus gyógyítás Indiából származik, és Indián kívül Sri Lankán és Dél-Kelet Ázsia egyes területein terjedt el. Indiában az Ayurveda a múltban az egyedüli gyógyító módszer volt, napjainkban azonban a modern orvoslással párhuzamosan létezik. Ma az indiai lakosság közel 80%-át ayurvéda módszerekkel kezelik, amelyet az ayurvédikus orvosok több éves képzéssel sajátítanak el. Az indiai kormány a 70-es évek óta különös hangsúlyt helyez az ayurvédikus orvoslás megfelelő tanítására, és több lépcsős oktatási rendszerrel tudják az orvosok a megfelelő képzettséget megszerezni. Ugyanakkor a mai napig él a mestertől tanulás intézménye az úgynevezett Gurukala system, amikor egy vidéki gyógyító legfeljebb 5–6 tanítványnak adja át tudását.1

Az ayurveda gyógyászat jelenleg virágkorát, újrafelfedezését éli, nem csak szülőhazájában, hanem a világ más tájain is. A Google-be beadva az ayurveda kifejezést több mint 34 millió találatot kapunk, ami jól jelzi az ayurveda elterjedtségét.

Az ayurveda holisztikus rendszer, amely tapasztalatokon és filozófián alapul. Az embert és a többi élőlényt úgy kezeli, mint az univerzum egy kicsi részét, ugyanakkor egy önmagában is teljes egységet – egy kis mikrokozmoszt a nagy makrokozmoszon belül, amelyek folyamatos kölcsönhatásban állnak egymással. Az egyik működése (vagy az abban keletkezett zavar) hatással van a másik működésére is. Holisztikus szemléletmódjához tartozik, hogy az Ayurveda nem kizárólag a test épségét és egészségét tartja szem előtt, hanem a lélekét és az elméét is, hiszen a kezeletlen lelki problémák előbb-utóbb megbetegíthetik a fizikai testet is.2

„Az ayurvedikus gondolkodás és kultúra kialakulása, fejlődése és elterjedése összefüggésben van a hindu kultúrával, és a teremtés számkhja filozófiáján alapul. A rishik, az igazság látói az igazságot intenzív meditáció révén fedezték fel, és valósították meg mindennapi életükben. Az ayurvéda a mindennapi élet tudománya. A tudásnak ez a rendszere a rishik gyakorlati, filozófiai és vallási megvilágosodásából alakult ki.”

Az ayurvéda szerint „minden létezés forrása a kozmikus tudat azaz Átman vagy Brahman.” A világegyetem létrejöttének két alapvető eleme a Purusa (teremtő erő, férfi jelleg) és a Pratiki (természet, nő jelleg), amelyek feloldott állapotban vannak az Átmanban.1

Az ayurvéda szerint az öt őselem az éter, a levegő, a tűz, a víz és a föld. Az életenergiák vagy doshák neve vata, pitta és kapha. A lelki gunák neve pedig szattva, radzsasz, tamasz.

„A lelki gunák és az öt ősanyag között igen szoros kapcsolat áll fenn, így a lelki gunák és a testi dosák között is szoros összefüggés létezik”.

Az ayurvéda szerint a betegségeknek 6 fázisa van. Az első három láthatatlan és egyaránt kapcsolható a lélekhez és a testhez. Az utóbbi három nyilvánvaló tünetekkel jár. A testi dosák változásának oka a helytelen cselekedetekben keresendő. A betegségek különböző fázisai az egyensúly hiányát jelzik. „Az egészség a rend, a betegség a rend felbomlása” Az ayurvedikus gyógyítás alkat szerint történik.

A diagnosztikus módszerei a következők: az ajkak diagnózisa, a köröm diagnózisa, szemdiagnózis, pulzusdiagnózis.

Az ayurvéda gyógyító módszerei:

 • Ayurveda masszázs és tisztulási technikák
 • Táplálkozás
 • Spirituális jóga
 • Gyógynövények

A méregtelenítés (pancsakarma) módszerei:

 • terápiás hányás
 • izzasztásos kezelések
 • hashajtás
 • orron keresztül inhalálás
 • beöntésterápia
 • csillapítás
 • csepegtetés3

A Magyar Ayurveda Gyógyászati Alapítvány a következőképpen foglalja össze az ayurvedikus gyógyítás lényegét: Az ayurveda igen nagy hangsúlyt fektet az egyéni adottságokra-különbözőségekre. Az embereket testi és lelki tulajdonságaik, érzelmi beállítottságuk, mentalitásuk alapján különböző (test)típusokba sorolja, és ennek megfelelően egyénre szabott kezelési módokat, táplálkozási és életmódbeli tanácsokat dolgoz ki számukra. Az ayurvedikus kezeléseket vagy tanácsadást minden esetben egy hosszabb, az egyén életvitelének számos területére kiterjedő beszélgetés és állapotfelmérés előzi meg, pontosan abból a célból, hogy amennyire csak lehet, egyénre szabottan történjenek a kezelések. Az ayurveda orvosok kiválasztásánál pedig manapság is első számú szempont az erkölcsösség és az elhivatottság megléte: csak az válhat elismert ayurveda gyógyítóvá, aki nem az anyagi javak felhalmozására, hanem embertársai megsegítésére használja fel az ősi tudást.²

 Az ayurveda elismertsége, jogi helyzeti a világ különböző pontjain nem egységes. Az Egyesült Államokban nem kaphatnak engedélyt az ayurveda orvosok, csak az ayurveda bábák és masszőrök, mivel a hivatalos álláspont szerint nem bizonyított, hogy az ayurvedikus orvoslás hatásos.5

Hazánkban az ayurvéda orvoslás csak orvosok számára engedélyezett, azonban a Magyar Tudományos Akadémia azon a véleményen van, hogy további bizonyítékok szükségesek a hatékonyság igazolására.

A ayurvedikus készítményeket nem tekintik gyógyszernek. Az ayurvedikus gyógyítás a gyógynövényeken kívül ásványi és állati eredetű készítményeket is alkalmaz. Ezek a készítmények táplálékkiegészítőként szabadon vásárolhatók akár az interneten keresztül is. Ezért engedélyezésükhöz sincs szükség azokra a vizsgálatokra amely a gyógyszerek engedélyezésénél szükségesek.

Ayurvédikus táplálkozás

Ayurédikus táplálkozási tanácsok:

 • csak ha éhesek vagyunk akkor együnk
 • csak akkor együnk ismét, ha az előző étkeket már megemésztettük
 • a fő étkezés délben legyen, mert akkor működik a legintenzívebben az emésztés
 • soha ne együnk nyugtalan állapotban, állva vagy rohanva
 • soha ne együk teljesen tele magunkat
 • friss, saját test típusnak, az évszaknak és a lakóhelyünknek megfelelő élelmiszert együnk
 • csak főzőtt vizet igyunk, ami soha ne legyen hideg. Ezen kívül ihatunk gyógynövényteákat, de csak ha szomjasak vagyunk
 • minden étkezéskor fogyasszunk mind a hat-féle ayurvéda ízből(rasa). Ezek a következők: édes, savanyú, sós, erős, keserű és összehúzó
 • semelyik természetes szükségletünket ne nyomjuk el, mint a székelés, a vizelés, a szelek, a böfögés, az ásítás, a sírás 4

Az ayurvedikus táplálkozás egy teljes értékű táplálkozásforma, amely, mint ahogy a tanácsokból is kiderül, nincs felkészülve a XX.–XXI. század élelmiszeriparára. De miután a hagyományos indiai konyhából táplálkozik, jó eséllyel maradt is meg annak. 

Nehézfémek az ayurvédikus készítményekben

Az ayurvedikus szerekkel kapcsolatban többször merült fel a nehézfém szennyezettség gyanúja. Ólom, higany, réz és arzén határértéken túli mennyiségét tartalmazó szerekről, és az ezek okozta mérgezésekről szóló híradások jelentek meg a sajtóban. Egy 2011-es vizsgálat, az Egyesült Államokban forgalmazott szereket fogyasztók vérében az ólom és a réz mennnyiségét vizsgálta. A 115 résztvevő közül 46 (40%) vérében volt 10 μg/dl-nél magasabb ólomszint, és 9,6%-nál meghaladta az 50 μg/dl-t. 5. A hivatalos álláspont szerint a maximális, még egészségre ártalmatlan mennyiség felnőttek esetében 5–10 μg/dl közé esik, míg gyerekeknél, bár a az 5 μg/dl az elfogadott határérték, az ennél alacsonyabb értékek is károsak lehetnek.6

Az indiai előállítók ugyanakkor egyre inkább törekszenek az érvényben lévő szabályok betartására, ezért például a Közép-Európában forgalmazott termékeiket a HCCP, BDIH vagy ISO rendszerben minősíttetik.4

Klinikai vizsgálatok

A mai napig nem áll rendelkezésre megfelelő mennyiségű és bizonyító erejű vizsgálat az ayurvedikus orvolás hatékonyságáról. Az elvégzett vizsgálatokat kis betegcsoportokon végezték el, gyakran kontrollcsoport nélkül. Ennek oka valószínűleg az, hogy a gyógyszeriparnak, amely a gyógyszerfejlesztések legfőbb támogatója, nem áll érdekében az ayurvédikus szerek és módszerek vizsgálatának támogatása.

A PubMed-en több mint 3000 vizsgálat és tanulmány található az ayurveda szót beütve. A vizsgálatok többsége Indiában készült, és többnyire vagy egy készítmény terápiás hatását vizsgálták, vagy valamely betegségben az ayurvédikus szerek hatékonyságát. A vizsgálatok egy részében az ayurvédikus szerek a hatása nem bizonyított, vagy nem elég meggyőzően bizonyított, így ajánlják a vizsgálat megismétlését más körülmények között.

Felmerül ugyanakkor a kérdés, hogy mérhető-e egyáltalán és milyen mértékig mérhető az ayurvedikus orvoslás hatékonysága a nyugati orvostudomány szemléletével és módszereivel?

Ezt a kérdést elemzi P. Ram Manohar az indiai Ayurveda Research Foundation igazgatója: „ A komplex ayurvedikus kezelések szét vannak szedve egyszerű részeikre, és olyan állatkísérletekben tesztelik őket, amelyek nem veszik figyelembe sem a pratikit, az egyéni adottságokat, sem az ayurvéda személyre szabott megközelítésmódját. A humán vizsgálatoknál sem a komplex kezelést vizsgálják, hanem a kezelés komponenseit izolálják, és megkísérlik tanulmányozni az egyes készítményeket, vagy molekuláris részeik hatékonyságát az egyes speciális betegségekben.”7

A következő néhány példa azonban jól illusztrálja, hogy az ayurvéda hatékonysága még a nyugati orvoslás mércéivel is megfelelő tud lenni. A példákat a teljesség igénye nélkül a PubMed írásai közül gyűjtöttem.

Ayurvedikus szerek hatékonysága achalasiaban

Az achalasia a nyelőcső ritka, benignus betegségei közt számon tartott ismeretlen etiológiájú betegség, primer motilitási zavarral, folyadék és/vagy szilárd étel nyelési képtelenségével, regurgitatióval járó kórkép, melynek alapja a cardia izomzatának ellazulási képtelensége. (a-chalasia)

Modern orvostudomány műtéti beavatkozást és allopatikus gyógyszereket használ a kórkép kezelésére. Az vizsgálat során a beteg 1 hónapos ayurvedikus kezelés után tünetmentessé vált, majd a 2 hónapos utánkövetés során megtartotta a tünetmentességét.8

Az ayurvedikus szerek daganatgátló hatása.

A Withania somnifera vagy álombogyó a Solanaceae családjába tartozó faj. A növény bizonyos részei, de különösen a gyökere tartalmaz a rák különböző fajtáiban bizonyítottan hatékony, egyedülálló hatóanyagokat. Az Amravati Egyetem vizsgálatában a legaktívabb hatóanyagnak különböző rák sejtvonalaknál, a withanolide és a withaferin bizonyult néhány metabolittal, mint a withanone és withanoside.9

Dashamoola

A dashamoola az ayurvéda gyógyászatban alkalmazott gyógyszerkészítmény, amelyet 10 különböző gyökérből készítenek. A dashamoolát hagyományosan gyulladáscsökkentőként, fájdalomcsillapítóként és antireumatikumként használják. A Mumbai-ban elvégzett egér és patkánykísérletek szerint a dashamoola az aspirinnel összehasonlítható hatékonyságúnak bizonyult a fájdalomcsillapító, gyulladáscsökkentő trombocita-aggregáció gátló hatásában.10

Az Ayurvéda teljes rendszere az európai illetve nyugati orvosi szemlélettől olyannyira különbözik, hogy valódi mélységeit ennél az összefoglalónál lényegesen nagyobb terjedelmű írásban lehetne csak bemutatni. Ezzel a rövid összefoglalóval az volt a célom, hogy bemutassam napjaink egyik divatos gyógyítási módját, amely, ha megfelelő felkészültséggel használják, alternatívája lehet a mai, nyugati orvoslásnak.