Alternatív Nobel-díj az otthonszülésért

Alternatív Nobel-díjat kapott Ina May Gaskin „a biztonságos, anya-központú szülési módszerek tanításáért és terjesztésért, amelyek a leginkább képesek az anya és a gyermek testi és lelki egészségének biztosítására.” 

Ina May Gaskint „a világ leghíresebb bábájaként” tartják számon. Hazájában, az Egyesült Államokban felélesztette a bábaság szinte már megszűnt, ősi mesterségét. Munkájában a tudományos kutatást és elemzést saját sokrétű természetgyógyászati tapasztalataival ötvözi. Ina példa valamennyi bába számára, aki mer a szokásostól eltérően gondolkodni, megpróbál a terhesgondozásban humánusabb módszereket alkalmazni, és lehetőséget teremteni arra, hogy a nők maguk válasszák meg a számukra legmegfelelőbb módot a szülésre.Ina May Gaskin 1940. március 8-án született. Férje, Stephen Gaskin, a Right Livelihood Díj első kitüntetettje, aki Plenty International nevű szervezetével kapta meg a díjat.

Ina May Gaskin első szüléssegítő tapasztalatát 1970-ben szerezte, mikor Stephen egyik kőrútján segített egy szülés levezetésében egy iskolabuszon. Inat ez a tapasztalat inspirálta arra, hogy a bába szakmát tanulmányozni kezdje, mert felismerte egy másfajta szülés lehetőségét az amerikai nők számára. Az USA-ban a 20. század elején megszüntették a bábák intézményét mert egyrészt a korabeli szülészeti vezetők nem látták értelmét a szakma fennmaradásának, másrészt mert a kórházi szülés és a császármetszés hasznot jelentett a profit orientált kórházak, a biztosítók és a gyógyszeripar számára.

A Farm Bábaközpont

Gaskinben nagyon erős volt az elhatározás hogy bábává váljon, jóllehet az országban nem volt mód e szakma elsajátítására. 1971-ben mégis létrehozta a Farm Bábaközpontot, amely a bábaság autentikus gyakorlásának és tanulásának elismert műhelyévé vált. Miközben az 1970-es évek elején az Egyesült Államokban a szülések 5%-a végződött császármetszéssel, addig a Farm Bábaközpontban ez az arány 1,7% volt. Mikor pedig 2005-re 30%-ra nőtt a császármetszések aránya, a Központban ez még mindig mindössze 2% volt, jóllehet sok ikerszülést és farfekvéses szülést is levezettek, sőt olyanokat is, ahol az édesanya már hatodik gyermekének adott életet.

A gyakorlat

Az eltelt évek során Gaskin kb. 1200 kórházon kívüli szülést vezetett le, kollégáival együtt pedig több mint 3000-et. Tevékenysége és szakértelme révén évtizedeken át ő állt a bábaképzés élén, miközben egy olyan tudást adott át, amely a technika által uralt szüléseknél már teljesen feledésbe ment. Az általa alkalmazott „Gaskin fogást” – azt a szülészeti eljárást, amelyet hagyományos guatemala-i bábáktól tanult –, ma világszerte tanítják. A szüléseken rögzített videófelvételek révén a világon sokfelé eljutottak szülészeti módszerei, melyeket elsősorban az elhúzódó vajúdás és a rutinszerű gátmetszések elkerülése érdekében, valamint a farfekvés és ikerszülések sikeres levezetésénél alkalmaz.

Minőségi követelmények kialakítása a bábatevékenység és a terhesgondozás területén

1982-ben, felismerve azt, hogy nélkülözhetetlen egy magas minőségi követelményrendszer kidolgozása a bábák oktatása és tevékenysége terén, többedmagával megalapította az Észak-Amerikai Bábák Szövetségét (MANA). 1982-től 2002-ig a MANA igazgatótanácsának tagja, 6 éven át pedig elnöke volt. A Szövetségből később kinőtt a Bába Képzési és Akkreditációs Tanács (MEAC), és az Észak-Amerikai Bábák Regisztrációs Listája (NARM), amely az amerikai bábák számára megteremtette a kompetencia-alapú hivatalos diploma lehetőségét. Ma az Egyesült Államok államainak felében a törvényhozás elfogadja a NARM által kiállított bába diplomát.

A szülés körüli halálozások elemzése

A 90-es évek végén Gaskin tanulmányozni kezdte az anyai halálozási statisztikákat annak érdekében, hogy összeállítson egy tanulmányt a törvényhozók számára. Bár sokak véleménye szerint a halálozások növekvő száma legalábbis részben – de lehet, hogy az esetek jelentős részében – a császármetszések növekvő számának és a misoprostol gyakori alkalmazásának köszönhető, mégis igen ritkák az anyai halálozást követő boncolások. Ehhez társul, hogy az Egyesült Államokban nem létezik országosan egységes és kötelező halotti anyakönyvi kivonat, így igen nehéz az adatok összegyűjtése. 2011 áprilisában a Kongresszus elé került az Anyai Halálozási Nyilvántartási Törvény, amely ilyen esetekben kötelezővé tenné az egységes halotti anyakönyvi kivonat készítését, hogy pontos kimutatás legyen a születéshez kapcsolódó halálozásokról. Ennek a munkának elkötelezett támogatója Ina May Gaskin. 

Forrás: http://www.rightlivelihood.org/inamay_gaskin.html

(Fordította Barna Györgyi)